Hình 6 : Các điểm đánh dấu tam giác là đường chinh quân của Đen, Nếu Trắng có quân nằm ở bên cạnh, hay trong đường chinh quân, thì Đen không nên chinh quân.

ladder4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *