Một ví dụ về định thức trong cờ vây
Một trong những định thức phổ biến nhất hiện này. Lợi ích của cả hai bên gần như đồng đều.

dinh-thuc

Một ví dụ về định thức trong cờ vây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *