Category: Bách khoa thư cờ vây

Những kiến thức có thể bạn muốn biết về thế giới cờ vây.

Danh hiệu Meijin – Kỳ nhân

Nhắc đến danh hiệu Kỳ Nhân, chắc hẳn nhiều bạn trẻ Việt Nam nghĩ ngay tới nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong bộ Hikaru …