Giải cờ vây Jun Pin Xi Jiu Cup – Quý Châu 2023 – 6 kỳ phổ

Giải đấu giao lưu giữa 8 đội Trung Quốc và 8 đội từ ASEAN diễn ra tại Quý Châu, Trung Quốc, từ ngày 7/11 đến 10/11

Đội Việt Nam đứng đầu trong 8 đội ĐNÁ, tuy thua cả 3 loạt trận khi đối đầu với các đội đến từ TQ như Trùng Khánh, Vân Nam, Cù Châu.

Ở dưới là các kỳ phổ của Tuệ

Trận 1 – vs Trùng Khánh

 

Download SGF

 

Trận 2 – vs Malaysia

 

Download SGF

 

Trận 3 – vs Indonesia

 

Download SGF

 

Trận 4 – vs Vân Nam

 

Download SGF

 

Trận 5 – vs Cù Châu

 

Download SGF

 

Trận 6 – vs Brunei

 

Download SGF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *