30 bài tập khai cuộc và thu quan cho người mới

Giải bài tập là cách tiến bộ nhanh nhất trong cờ vây, vì nó cải thiện khả năng đọc cờ.

Dưới đây, mình trích đăng 30 trong bộ 300 bài tập cờ vây trình độ sơ cấp. Đây là bộ bài tập tổng hợp với các kỹ năng xuyên suốt một trận cờ, là một bổ sung rất quan trọng để các bạn học xong Khóa sơ cấp có thể rèn luyện thêm.

15 bài tập khai cuộc

 

 

15 bài tập thu quan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *