Review các trận đấu luyện tập – 5 trận vs Tygem 7D

Bên cạnh việc chơi cờ, nếu muốn tiến bộ, ta còn phải review thường xuyên nữa. Và không chỉ review trong đầu, ta nên ghi chép và phân tích kỳ phổ thành câu từ thì sẽ học được lâu hơn.

Trong quá trình review, tôi có thêm vào 2 lựa chọn A và B như một dạng bài tập mini cho người xem có thể tự test khả năng phán đoán của bản thân. Đi kèm là tôi sẽ giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy.

Game 1 – Tuyết lỡ nhỏ – Định thức cơ bản và tiếp theo.

 

Download SGF

 

Game 2 – Tuyết lỡ nhỏ – Tuệ tự đi trick xong tự chết

 

Download SGF

 

Game 3 – Đỡ sai song phi yến nên chạy quẩn

 

Download SGF

 

Game 4 – Overplay cố giết xong tự chết

 

Download SGF

 

Game 5 – Song phi yến – Đối thủ overplay cắt nên mình dễ

 

Download SGF

 

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *