Category: Cờ vây Việt Nam

Tin tức cờ vây ở Việt Nam. Bao gồm thông tin đăng ký, tổng kết các giải đấu cờ vây cấp độ toàn quốc và địa phương.

Panzhou mùa thu

Đầu tiên là cả bọn tập trung ở Côn Minh, rồi sáng hôm sau lên đường đến Panzhou. Bus hết chừng 4 tiếng. Giải cờ …